Skip to content

מדיניות פרטיות

אדטראק בע״מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר  Leado.ai

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן נועדה להסדיר את כל נושא הפרטיות באתר. בכל שאלה ו/או בעיה העולה ממדיניות הפרטיות המפורטת להלן, ניתן לפנות אל החברה באמצעות משלוח פניה לרחוב יצחק אלחנן 26, תל אביב , באמצעות דוא"ל  support@leado.ai  .
מדיניות הפרטיות האמורה חלה על כל השירותים המוצעים באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

המידע הנאסף

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("החוק"). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כנתוני חובה לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר. יובהר כי נתוני החובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. 

אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר. 

השימוש במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים ספציפיים המופיעים באתר, ביצועי קמפיינים תשובותיך לשאלונים אשר יופצו על ידי החברה וכיו"ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי  אשר תספק לחברה ("המידע"), ככל שתמסור מידע כזה, יישמר במאגר הנתונים של החברה. המפעילה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי לגביך בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה, ככל שייאסף, יוחד בין היתר לשימושים הבאים:

 • שליחת עדכוני מערכת ועדכונים אודות שירותי החברה והקמפיינים שלך.
 • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר.
 • מתן אפשרות לרכישת שירותים נוספים.
 • מתן השירותים השונים באתר ובכלל זה, איתור ומניעת פעילות אסורה באתר והתחזות לאחר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשתף מידע זה עם צד שלישי אשר יספק לנו שירותים מסוג זה.
 • בכפוף לאישורך, קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין. 

במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך, בין היתר, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה בפרטי יצירת הקשר המפורטים לעיל והשירות יופסק.

 • ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע אנונימי שנאסף לצורך מחקרים סטטיסטיים של החברה ו/או צדדים שלישיים, שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת המפעילה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

עוגיות (Cookies) מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים

האתר והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתר.

"עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.

ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

 חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.

חלק מה- Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות באתר, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. 

 מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:

אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.  יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהאתר והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש: 

 קביעת הגדרות Cookies באתר:

אתה יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יופעלו במהלך השימוש שלך באתר, ואילו Cookies אתה מסרב לקבל. 

לקביעת והתאמת הגדרות הקוקיז באתר, לפי העדפותיך, הקלק כאן: 

 מערכות נוספות שפועלות באתר:

באתר פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתר, לרבות: פיקסלים,  "משואות רשת" (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתר, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר, פילוח מחקר ובקרה.

חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתר, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתר, מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות. 

 אחת מהמערכות שפועלות באתר, הינה המערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו: policies.google.com ,וכן: www.google.com . לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור: tools.google.com .

העברת מידע לצדדים שלישיים

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכדי לתמוך ולהפעיל את האתר, ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים ובכלל כך לספקי שירותים שונים - בישראל ומחוץ לגבולות ישראל.

ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו:

 • במקרה שאתה תפרסם את המידע באתר;
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
 • כדי להתאים עבורך פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים;
 • אם תרכוש מוצרים או שירותים משותפי המסחר והתוכן שלנו, או תשתתף בפעילויות של גורמים אלו, נעביר לשותפינו את המידע הדרוש להם אודותיך, לצורך השלמת תהליך הרכישה או ניהול הפעילות, ושמירת הקשר איתך; 
 • במקרה שיתגלה סכסוך בינך לבינינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע;
 • במקרה שנבצע שינוי תאגידי או נעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם:

 •  שותפי המסחר והתוכן שלנו, ובכלל זאת ספקי השירותים והיועצים השונים של החברה.
 •  גורמים שערכאה שיפוטית או רשות רגולטורית או רשות בעלת סמכויות אכיפה, יורו להעניק להם גישה למידע.
 •  כל גורם שירכוש את פעילות החברה ו/או האתר ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.

פרטי אמצעי תשלום

במועד העלאת קמפיין אתה תתבקש להזין פרטי כרטיס אשראי, או אמצעי תשלום אחרים הנהוגים בחברה. אנחנו נשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתר, ולא לכל מטרה או עניין אחר. 

זכות עיון במידע

על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע של החברה. על מנת לקבל מידע זה יכול ותידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומצאת את המידע המצוי במאגר מידע של המפעילה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

הזכות לתיקון מידע 

אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.  

למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילת מסמך מדיניות זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.

אבטחת מידע

המפעילה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר ועל פי הדין. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, המפעילה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

העברת מידע במקרים של שינויים עסקיים

במקרה שהחברה תבצע שינוי מבני כלשהו ו/או תתקשר עם צד שלישי כלשהו לשם רכישת ו/או מכירת חלקים מפעילותה, לרבות מיזוג, רכישה, שותפות, ארגון מחדש של עסק, מימון חוב או מכירת נכסי חברה, או במקרה של חדלות פירעון, פשיטת רגל או כינוס נכסיה, החברה רשאית להשתמש במידע שנאסף בהתאם למדיניות פרטיות זו, כחלק מכל מעבר עסקי שכזה. במקרים כאלה, המידע שלך יכול להיות חלק מהנכסים שיועברו.

זכויות נוספות בקשר למידע

ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם

 מובהר כי גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תשנה את מדיניות הפרטיות, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ככל שמסרת, עדכון על כך מבעוד מועד. אם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות המתוקנת, תוכל לבטל את חשבונך. אם לא תבטל את חשבונך לפני התאריך בו תיכנס לתוקף מדיניות הפרטיות המתוקנת, המשך הגישה שלך או השימוש בשירותים תהיה כפופה למדיניות הפרטיות המתוקנת.

אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.